کمک به خیریه

در حال حاضر نتایج گردو تقریبا به اندازه نتایج گوگل دقیق هست  اما به خاطر اینکه اکثر کاربران به گوگل عادت کرده‌اند، تغییر دادن موتور جستجوی پیش فرض به گردو نیازمند یک انگیزه‌ و محرک است. قصد ما این است که توسعه گردو را با سرعت به جایی برسانیم که نتایج به شکل قابل توجهی از گوگل بهتر باشد و همین محرک کافی برای تغییر موتور جستجو از گوگل به گردو باشد.

اما برای توسعه اولیه این قابلیت‌ها و ایجاد ویژگی‌های متمایز کننده نیاز به استفاده مداوم و بازخورد کاربران داریم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای قدردانی از کسانی که به جای گوگل از گردو استفاده می‌کنند، برای بهار و تابستان ۹۹ به ازای هر سه هزار جستجو، برای پاییز و زمستان ۹۹ به ازای هر پنجاه هزار جستجو، برای بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ازای هر صد هزار جستجو و برای پاییز و زمستان ۱۴۰۰ به ازای هر پانصد هزار جستجو که کاربران در گردو انجام دهند، به نیابت از آنها یک بسته‌ی ارزاق از طریق خیریه فردای سبز به نیازمندان کمک شود. آمار جستجوها در هر ماه و رسید کمک به خیریه فردای سبز در پایین همین صفحه قرار دارد.

اگر شما اهل جستجوی زیاد هستید، با تغییر موتور جست‌وجوی پیش فرض مرورگر خود به گردو، علاوه بر کمک به ما برای توسعه‌ی بهتر گردو، در یک کار خیر مشارکت می‌کنید.

ماه
تعداد سرچ‌ها
رسید فردای سبز
بهار 1399
15855
تابستان 1399
14719
پاییز 1399
314964
زمستان 1399
995593
بهار 1400
1641131
تابستان 1400
2766963
پاییز 1400
3431992
زمستان 1400
5468315
بهار 1401
4621046