کمک به خیریه

در حال حاضر نتایج گردو تقریبا به اندازه نتایج گوگل دقیق هست  اما به خاطر اینکه اکثر کاربران به گوگل عادت کرده‌اند، تغییر دادن موتور جسجتوی پیش فرض به گردو نیازمند یک انگیزه‌ و محرک است. قصد ما این است که توسعه گردو را با سرعت به جایی برسانیم که نتایج به شکل قابل توجهی از گوگل بهتر باشد و همین محرک کافی برای تغییر موتور جستجو از گوگل به گردو باشد.

اما برای توسعه اولیه این قابلیت‌ها و ایجاد ویژگی‌های متمایز کننده نیاز به استفاده مداوم و بازخورد کاربران داریم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای قدردانی از کسانی که به جای گوگل از گردو استفاده می‌کنند، برای بهار و تابستان ۹۹ به ازای هر سه هزار جستجو و برای پاییز ۹۹ به ازای هر پنجاه هزار جستجو که کاربران در گردو انجام دهند، به نیابت از آنها یک بسته‌ی ارزاق از طریق خیریه فردای سبز شریف به نیازمندان کمک شود. آمار جستجوها در هر ماه و رسید کمک به خیریه فردای سبز شریف در پایین همین صفحه قرار دارد.

اگر شما اهل جستجوی زیاد هستید، با تغییر موتور جست‌وجوی پیش فرض مرورگر خود به گردو، علاوه بر کمک به ما برای توسعه‌ی بهتر گردو، در یک کار خیر مشارکت می‌کنید.

ماه تعداد سرچ‌ها رسید فردای سبز
فروردین 1399 4292 رسید خیریه
اردیبهشت 1399 5330 رسید خیریه
خرداد 1399 6233 رسید خیریه
تیر 1399 5598 رسید خیریه
مرداد 1399 5180 رسید خیریه
شهریور 1399 3941 رسید خیریه
مهر 1399 15055 رسید خیریه
آبان 1399 86419 رسید خیریه
آذر 1399 213490 رسید خیریه
دی 1399 272729
بهمن 1399 342028
اسفند 1399 76116