کمک به خیریه

در حال حاضر نتایج گردو تقریبا به اندازه نتایج گوگل دقیق هست  اما به خاطر اینکه اکثر کاربران به گوگل عادت کرده‌اند، تغییر دادن موتور جستجوی پیش فرض به گردو نیازمند یک انگیزه‌ و محرک است. قصد ما این است که توسعه گردو را با سرعت به جایی برسانیم که نتایج به شکل قابل توجهی از گوگل بهتر باشد و همین محرک کافی برای تغییر موتور جستجو از گوگل به گردو باشد.

اما برای توسعه اولیه این قابلیت‌ها و ایجاد ویژگی‌های متمایز کننده نیاز به استفاده مداوم و بازخورد کاربران داریم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای قدردانی از کسانی که به جای گوگل از گردو استفاده می‌کنند، برای بهار و تابستان ۹۹ به ازای هر سه هزار جستجو، برای پاییز و زمستان ۹۹ به ازای هر پنجاه هزار جستجو، برای بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ازای هر صد هزار جستجو، برای پاییز و زمستان ۱۴۰۰ به ازای هر پانصد هزار جستجو، برای بهار و تابستان ۱۴۰۱ به ازای هر یک میلیون جستجو و برای پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ازای هر ۵ میلیون جستجو که کاربران در گردو انجام دهند، به نیابت از آنها یک بسته‌ی ارزاق از طریق خیریه فردای سبز به نیازمندان کمک شود. آمار جستجوها در هر ماه و رسید کمک به خیریه فردای سبز در پایین همین صفحه قرار دارد.

اگر شما اهل جستجوی زیاد هستید، با تغییر موتور جست‌وجوی پیش فرض مرورگر خود به گردو، علاوه بر کمک به ما برای توسعه‌ی بهتر گردو، در یک کار خیر مشارکت می‌کنید.

ماه
تعداد جستجو‌ها
رسید فردای سبز
بهار 1399
15,973
تابستان 1399
17,480
پاییز 1399
324,695
زمستان 1399
1,035,864
بهار 1400
1,601,931
تابستان 1400
2,441,769
پاییز 1400
3,429,626
زمستان 1400
5,129,866
بهار 1401
5,339,799
تابستان 1401
4,898,099
پاییز 1401
45,271,029
زمستان 1401
32,278,931
بهار 1402
25,249,445
تابستان 1402
21,907,820
پاییز 1402
20,700,203
زمستان 1402
18,420,784
بهار 1403
16,850,093