تنظیمات

چینش:
اگر از دسکتاپ استفاده می‌کنید در این قسمت می‌توانید تعیین کنید که نتایج سمت راست یا سمت چپ صفحه بیایند.
راست چین
چپ چین
جستجو‌ی امن:
با فعال بودن این گزینه مواردی که احتمال دارد غیر اخلاقی باشد از نتایج حذف می‌شود.
فعال
غیرفعال
تعداد نتایج:
تعداد نتایجی را که برای هر جستجو مشاهده می‌کنید می‌توانید در این بخش تعیین کنید.
10
20
30